Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Aanmelden van een zij-instromende leerling

Kom naar basisschool
De Ganzebloem.

Waar je mag groeien en bloeien!

  • Houd je ervan om zelf stappen zetten?
  • Ben je klaar om te gaan groeien in jouw kwaliteiten?
  • Wil je leren dat soms buiten de lijntjes kleuren ook prima is?
  • Vind je het fijn om zelf te gaan leren en te ontdekken wat jij kunt?
Tulp purple

Eerste gesprek

Wij vinden het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) zich kunnen oriënteren op wat wij te bieden hebben als school. Wij willen u dan ook graag ondersteunen in uw oriëntatie op een passende school voor uw kind.

Heeft u belangstelling voor onze school, dan maken we graag een afspraak met u voor een gesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over de school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier de ondersteuning is georganiseerd; hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord.

In dit gesprek horen we ook graag wat de reden van zij-instroom is en welke specifieke onderwijsbehoeften uw kind heeft. Wanneer er sprake is van extra ondersteuning op de huidige school vragen we uw kind niet mee te nemen naar dit gesprek.

Na dit gesprek gaan wij na uw toestemming aan de slag.

Proces van aanname

Als u aan wilt melden en ons toestemming geeft om alle informatie op te vragen bij de vorige school, gaan wij proberen in kaart te krijgen of wij aan de specifieke onderwijsbehoeften van dit kind kunnen voldoen. Globale vuistregel hierbij is: Kunnen wij dit kind, op dit moment, in deze groep met deze leerkrachten passend onderwijs bieden.

Meer informatie over toelaatbaarheid is te lezen in ons schoolondersteunings-plan, ook te vinden op onze website onder “Onze school”.

Onze intern begeleider zoekt hiervoor contact met de huidige school, vraagt het dossier op en gaat in gesprek met de oude school over hun beeld van de onderwijsbehoeften. Tevens zal er bijna altijd sprake zijn van een observatie in de huidige situatie waarbij de grote voorkeur is, dat het te observeren kind hiervan niet op de hoogte is. Wij willen graag een zo eerlijk mogelijk beeld van het kind krijgen, zodat de kans op slagen bij aanname het grootst is.

Nadat we alle informatie verzameld hebben, nemen wij een besluit. Dit besluit wordt telefonisch aan ouders gecommuniceerd. Wanneer we overgaan tot inschrijving op De Ganzebloem, zullen we afspraken maken over een wendag en het moment van starten. En krijgt u van ons alle relevante praktische informatie die u als ouder nodig heeft.

Afspraak maken

Hebt u belangstelling voor onze school?
Neem dan contact op met Jolein Orelio (directeur) om een afspraak te maken voor een eerste gesprek.
Dit kan telefonisch 040-2802217 of via ons contactformulier.

Als je als ouder op zoek gaat naar een nieuwe school, volg dan je gevoel.

Wij hebben gekozen voor de Ganzebloem vanwege de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht voor onze kinderen. De sfeer is hier prettig en ik heb goede ervaringen met de leraren: ze zijn professioneel, betrokken en staan open voor een gesprek.

Na een vakantie hebben mijn kinderen altijd weer zin om naar school te gaan; dat is zo fijn!

Nieneke
moeder van Lars (7) en Evi (4) 

Tulp red