Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Ons pedagogisch klimaat

Veilig pedagogisch klimaat

Het beleid van school is erop gericht leerlingen, ouders en leraren veiligheid en geborgenheid te bieden. Uitgangspunten hierbij zijn wederzijds respect en vertrouwen. Pas wanneer een kind zich veilig voelt komt de ontwikkeling tot bloei.

In 2019 zijn we gestart met de methodiek van Fides. Fides betekent vertrouwen. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik maken van alledaagse ‘symbolen’. Deze symbolen gebruiken we vooral preventief a.d.h.v ervaringen van onszelf of verhalen over sociale situaties. Hiermee zetten we sterk in op het voorkomen van pestgedrag. Maar ook achteraf worden de symbolen en het gedachtegoed van Fides ingezet, op momenten dat er zich in de groep situaties voordoen, die deze aandacht vragen.

Wanneer er sprake is van pesten, zullen we het anti-pestprotocol hanteren aangevuld met de kennis uit de methodiek Fides. Gelukkig lukt het ons met elkaar structureel pesten veelal te voorkomen.

Hier kunt u de samenvatting van het tevredenheidsonderzoek van de ouders vinden.

Hier kunt u de samenvatting van het tevredenheidsonderzoek van de leerlingen vinden.

Hierin staat ook de veiligheidsbeleving van onze leerlingen.

Tulp yellow