Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Medezeggenschapsraad en ouderraad

Medezeggenschapsraad en ouderraad

Medezeggenschapsraad

De MR is een wettelijk verplicht overlegorgaan, dat een besluitvormende en adviserende rol heeft voor bestuurlijke zaken betreffende de school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schoolplan of beleidsveranderingen. Op onze school bestaat de MR uit drie vertegenwoordigers van het team en drie vertegenwoordigers van de ouders. Zij hebben in principe drie jaar zitting.

Wilt u graag (oude) stukken opvragen, stuurt u ons dan een bericht naar mrganzebloem@geldrophetnut.nl of via onderstaande link.

Stuur een bericht

Ouderraad

Op De Ganzebloem hebben we een ouderraad. De ouderraad helpt bij de organisatie van diverse vieringen zoals Kerst, Sint, Carnaval, schoolreis, Koningspelen en sportdag. Ook adviseren we in de begroting en besteding van de ouderbijdrage. Bij onze vergaderingen zijn er altijd vertegenwoordigers van het team aanwezig. De OR is te bereiken door een bericht te sturen naar organzebloem@geldrophetnut.nl of via onderstaande link.

Stuur een bericht

Tulp purple

Ouder aan het woord

Onze ouderraad betrekt alle ouders bij de school en organiseert leuke ‘extra’ activiteiten voor onze leerlingen. Iedere groep heeft 1 of 2 klassenouders. Zij helpen en ondersteunen. De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplichte groep ouders die samen met personeelsleden de MR vormen. Zij adviseren en besluiten bestuurlijke zaken voor onze school.

Ook zijn we altijd blij met hulp van ouders bij allerlei activiteiten!

Onze ouderraad betrekt alle ouders bij de school en organiseert leuke ‘extra’ activiteiten voor onze leerlingen.

“We organiseren samen met de leraren de grotere activiteiten en feesten voor de leerlingen. Zo heb ik dit jaar de sportdag mede-georganiseerd voor de hele school. Dat was best een grote taak, maar toen ik tijdens de dag zelf de enthousiaste kids en ouders zag, was ik dankbaar dat ik dit kon doen. Mijn zoon Lars was natuurlijk supertrots op mij!”

– Nieneke
lid ouderraad

Jaarverslag schooljaar 2020-2021 vindt u hier

Bekijk het jaarverslag