Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Privacybeleid

Basisschool De Ganzebloem respecteert de privacy van iedereen die bij de school betrokken is.

We werken met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals naam, adresgegevens, e-
mailadressen en resultaten (cijfers) en maken daarvoor gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen waarin we data opslaan.

We verplichten ons om naar beste vermogen zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en met
de systemen die we in dat verband benutten. In onze privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen, hun wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers, willen we dit bevestigen en vastleggen.

Deze privacyverklaring maakt deel uit van het algemeen beleid van Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs, in het bijzonder het beleid op gebied van integriteit en privacybescherming en vindt overige grondslag in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

De volledige tekst van de privacyverklaring is te vinden op de pagina documenten op de website van onze school: Link naar document

Functionaris Gegevensbescherming:
dhr. M.Schoenmakers, privacy@silfo.nl

Tulp red