Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Missie en Visie

Missie

De Ganzebloem is een dynamische school in het hart van de wijk Genoenhuis in Geldrop. Wij zijn een onderdeel van Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs (SILFO), verantwoordelijk voor onderwijs aan 4-13 jarigen, waarbij nauw wordt samengewerkt met onze eigen kinderopvang en peuterwerk. Wij zorgen met deskundige en vakbekwame professionals voor de groei van uw kind, in de breedste zin van het woord.

Het team van De Ganzebloem biedt veiligheid en stimuleert betrokkenheid en plezier als basis voor goed onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op onze school de dag begint en eindigt met een lach. Dit laat namelijk zien dat we met elkaar plezier hebben in het leren. Dit alles is een voorwaarde om kwaliteiten van kinderen zo volledig mogelijk tot hun recht te laten komen. Daarnaast vinden we een transparante communicatie belangrijk.

Tulp yellow

Visie

De kinderen op De Ganzebloem worden aangemoedigd te groeien in hun sterke en minder sterke kanten. Door gedeelde verantwoordelijkheid (kind, leerkracht en ouders) realiseren we samen deze groei en bevorderen we de zelfredzaamheid van kinderen.

Daarnaast stimuleren we de creativiteit, ontdekkingsvaardigheden en verschillende manieren van leren van kinderen. Vanuit de overtuiging om kinderen zich te laten ontwikkelen tot toegewijde, verantwoordelijke, avontuurlijke en zelfredzame personen, werkt onze school daarbij vanuit de volgende vier kernwaarden:

Meesterschap

Elke leerling is een ‘meester’ in iets. De leerling ontdekt zelf wat dit is en wordt gestimuleerd dit verder te ontwikkelen.

Eigenheid

De leerling mag zichzelf zijn en zich ontwikkelen tot de persoon die hij/zij wil zijn.

Vindingrijk 

Leerlingen mogen op avontuur tijdens hun ontwikkeling. Het is een constant proces van ontdekken. Ook de leerlingen worden gestimuleerd om creatief te zijn in hun denken, doen en leren.

Daadkracht 

De leerlingen krijgen verantwoordelijkheden die passend zijn bij hun leeftijd. Ze leren dat ze verantwoordelijk zijn voor hun leren en gedrag, voor de ander en voor elkaar.