Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

LAT-klas

LAT-klas

De LAT-klas staat voor Learning Apart Together. Als een leerling veel moeite heeft met een vak wordt dit door de leraar aangegeven aan de ouders. In overleg met de intern begeleider, ouders en de LAT-klasleraar kan besloten worden dat een leerling voor dat vak naar de LAT-klas gaat: daar wordt de stof makkelijker en langzamer uitgelegd in een kleiner groepje. De LAT-klas geeft dus extra ondersteuning.

We stellen doelen op om te bouwen naar een bepaald niveau, die zetten we ambitieus weg; zo proberen we er bij iedere leerling uit te halen wat er in zit!

Tulp red

Ontmoet onze intern begeleider juf Rian

Op De Ganzebloem staat plezier in het leren en je zo optimaal mogelijk ontwikkelen centraal. Daar ondersteun ik in de volle breedte onze leerlingen en leraren bij. Als je met plezier naar school gaat, dan kun je jezelf ook goed ontwikkelen. Mijn werk is divers; kleuters met een spraak- of taalachterstand ondersteun ik door auditieve training. Mijn achtergrond als logopedist is daarbij helpend. Maar ik geef ook leerlingen in individuele gesprekken het vertrouwen dat ze op school altijd mogen vertellen wat hen bezighoudt. Mijn collega’s en ik zijn er dagelijks voor alle leerlingen zodat zij zich en gezien en gehoord voelen. Tevens hebben we veel overleg met onze collega-scholen ons Samenwerkingsverband Helmond Peelland. Wanneer wij het niet alleen kunnen, denken zij mee en dat is prettig.

 

Tulp purple